การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2565

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยท่าน ผอ.เขมสุภางค์ สุขประกอบ ได้ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาให้กับผู้ปกครองได้รับทราบตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3