ยินดีต้อนรับ ผอ.เขมสุภางค์ สุขประกอบ

ยินดีต้อนรับ ผอ.เขมสุภางค์  สุขประกอบ
ผอ.คนใหม่ของโรงเรียนำรุงรวิวรรณวิทยา

วันพุธ 1 ธันวาคม 2564  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา สำนักงานเขตดอนเมือง  ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ คือท่าน ผอ.เขมสุภางค์  สุขประกอบ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตดินแดง นำโดยท่าน ผอ.ธนะ  สันติสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) ผอ.สุพัตรา  ฤกษ์บ่าย ผอ.โรงเรียนวิชูทิศ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนวิชากร มาร่วมส่งและแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการเขมสุภางค์  สุขประกอบ ด้วยความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง