การวัดขนาดชุดพละนักเรียน (สำหรับผู้ปกครอง)

รบกวนท่านผู้ปกครองวัดขนาดชุดพละตามรูปแบบที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ เมื่อท่านได้ขนาดตามต้องการแล้วกรุณาแจ้งที่ครูประจำชั้นต่อไป
**ข้อแนะนำ** ไม่ควรวัดเผื่อโต เพราะทางโรงเรียนมีแจกให้ทุกปี
ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา