กิจกรรมวันคริสต์มาส

นายเฉลิมศักดิ์  ภูมี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรรม  ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของไวรัส
โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพกิจกรรมวันคริสต์มาส
ประจำปีการศึกษา 2564