ค่ายคณิตศาสตร์

นายเฉลิมศักดิ์  ภูมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรรม ภายในค่ายคณิตศาสตร์มีฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ มากมายให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2564