กิจกรรมค่ายภาษาไทย

นางเขมสุภางค์ สุขประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรรม ภายในค่ายภาษาไทยมีฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ มากมายให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพกิจกรรมค่ายภาษาไทย
15 ธันวาคม 2564