กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันสมเด็จพระมาหาธีรราชเจ้า
25 พฤศจิกายน 2564

          เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมีการจัดพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ พิธีถวายราชสดุดี (กล่าวคำถวายราชสดุดี) มีการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือและเนตรนารี (สายชั้นมัธยม)