แจ้งข่าวการรับสมัครนักเรียนแต่ละชั้นของโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา

รร. บำรุงรวิวรรณวิทยา ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครนักเรียนทุกชั้นเรียน เพื่อทดแทนนักเรียนที่ย้ายติดตามผู้ปกครองกลับภูมิลำเนา โดยมียอดนักเรียนที่รับสมัครใหม่ แต่ละชั้น ดังนี้

  • ป.1  รับสมัครเพิ่ม  จำนวน  11 คน
  • ป.2  รับสมัครเพิ่ม  จำนวน   1 คน
  • ป.4  รับสมัครเพิ่ม  จำนวน   1 คน
  • ป.5  รับสมัครเพิ่ม  จำนวน   2 คน
  • ป.6  รับสมัครเพิ่ม  จำนวน   1 คน
  • ม.1  รับสมัครเพิ่ม  จำนวน   9 คน
  • ม.2  รับสมัครเพิ่ม  จำนวน   1 คน

ทั้งนี้หากท่านผู้ปกครองสนใจสมัคร ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการผู้รับสมัคร เพื่อนัดหมาย เขียนใบสมัครและส่งเอกสารสมัคร ได้ที่ 02-929-2172