ผลการสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทุกท่าน และทางโรงเรียนขอขอบพระคุณในความร่วมมือที่ทุกท่านมีส่วนร่วมอย่างเต็มกำลังในการพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน จนทำให้นักเรียนมีผลการสอบในระดับที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้

ฝ่ายวิชาการ
รร. บำรุงรวิวรรณวิทยา