อบรมเย็บหน้ากากอนามัย

ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ได้จัดอบรมการเย็บหน้ากากอนามัยด้วยมือ ให้กับผู้ปกครองนักเรียน โดยมีท่าน ดร.ไพฑูรย์  งามมุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง เป็นประธานในพิธี การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อเชิญชวนผู้ปกครองที่มีความสนใจเข้าร่วมทำหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน และเพื่อเป็นการสานสายใยความรัก ความเป็นห่วงและความปรารถนาดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียนทุกคน

ภาพกิจกรรมการอบรมทำหน้ากากอนามัย สานสายใยต้านภัย โควิด-19