วิถีไทย แต่งกายย้อนยุค

วันที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ได้จัดกิจกรรม วิถีไทย แต่งกายย้อนยุค โดยมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี 4 ภาค ของไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และอาหารประจำภาคนั้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงของนักเรียนแต่ละภูมิภาคอีกด้วย

ภาพกิจกรรม วิถีไทย แต่งกายย้อนยุค