รอง ผอ.สนศ.กทม. ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงเช้า และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ภาพการตรวจเยี่ยมโรงเรียน