พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นางนาคอนงค์  วุฒิสารวรากร  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา เป็นประธานในพิธีราชสดุดี เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า ของโรงเรียนบำรุงรวิวรรรวิทยา โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมพิธี

ภาพกิจกรรม
ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๖๒