กิจกรรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  นายไพฑูรย์  งามมุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัย โครงการเมืองกรุงเทพฯอาหารปลอดภัย จัดโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา