กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา