พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

การจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ได้ทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารี ได้ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารี ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

ภาพกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  1 กรกฎาคม 2562