วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

วันสุนทรภู่ ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง   ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และมีผลงานประพันธ์มากมาย เฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี วรรณกรรมชิ้นเอกของท่าน ก็มีความยาวถึง 12,706 บท ถือได้ว่าเป็นกวีนิพนธ์ที่ยาวที่สุดในโลก ในขณะที่บทประพันธ์เรื่องอีเลียต  (Iliad)) และโอเดดซี (Odyssey)ของฝรั่งที่ว่ายาวที่สุด ยังมีเพียง 12,500 บทเท่านั้น เมื่อปี พ.ศ. 2529 ท่านได้รับยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยาจึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น ในวันดังกล่าว โดยมีท่านรองฯ นาคอนงค์ วุฒิสารวรากร เป็นประธานในพิธี และมีคุณครูอัลชลา  แย้มอดุลย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งโรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมด้วย โดยคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดปีนี้ คือ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"

ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด