กิจกรรมวันวิสาขบูชา

โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยมีท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองฯ นาคอนงค์  วุฒิสารวรากร เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ และนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันเวียนเทียน ซึ่งวันวิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562

ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา